Kültürel Faaliyetler

İnsanın sağlıklı bir kişiliğe kavuşması için kendi  dinini, kültürünü, tarihini ve geleneklerini bilmesi, geçmişi ve geleceği arasında bağlantı kurarak yaşaması gerekmektedir. Göçmenlerin kültürlerini, dillerini, geleneklerini ve bilhassa dinlerini kısıtlama olmaksızın yaşayabilmeleri halinde, bulundukları yeri öz vatanı gibi benimsemesi daha kolay olacaktır. Farklı kültürlere mensup insanların beraberce ve uyum içerisinde yaşamaları için, karşılıklı kültürlerin tanıtılması ve hoşgörü ile karşılanmasına gayret gösterilmesi gerekir.

 

Bu amaçla Norveç Diyanet Vakfı;

 

1.    Önemli gün ve bayram kutlamaları,

2.    Çeşitli yarışmaları,

3.    Eğitim gezileri

4.    Kültür gezileri

X