Temel İlkeler

Vakıf;

a) Dînî, manevî, millî, ahlâkî ve insani değerlere aykırı faaliyetlerde bulunmaz.

b) Her türlü siyasi partiden bağımsız bir kuruluştur ve hiçbiriyle organik bağ kuramaz.

c) Norveç yasalarına ve “Avrupa İnsan Hakları ve Temel Hürriyetleri Bildirgesi’ne riayet eder; hür ve demokratik düzene sadık kalır.

d) Dini, dili ve ırkı farklı insanlara saygılı davranır, aksi hiçbir tutum ve davranış içerisinde yer alamaz.

e) Toplumsal barış ve huzurun temini için gayret eder, her türlü şiddeti ve şiddete çağrıyı reddeder, bu kabil davranışı tespit edilen personeli ikaz eder, durumun devamı halinde bünyesinden uzaklaştırır.

f) Faaliyetlerinde sahip olduğu varlık, mali kaynak ve harcamalarında şeffaflık ilkesine uyar.

Resim
X